Home» Zorgverzekeringen » Basisverzekering

Basisverzekering

Basisverzekering

Als inwoner van Nederland ben je verplicht om jezelf te verzekeren. Dit doe je met de basisverzekering, waarmee je jezelf verzekerd van medisch noodzakelijke zorg. Zorgverzekeraars zijn op hun beurt weer verplicht om iedereen die zich aanmeldt voor een basisverzekering te accepteren. De basis zorgverzekering is een solidaire verzekering. De lasten van de basis zorgverzekering wordt gedragen door alle verzekerden samen.

Wat dekt de basisverzekering?

Een basisverzekering 2015 dekt de volgende zaken:

• Ziekenhuisverblijf
• Geneesmiddelen(Mogelijkheid dat er een eigen bijdrage van toepassing is)
• Geneeskundige zorg(zowel door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten)
• Kraamzorg
• Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of specifieke beperking(Eenvoudige loophulpmiddelen niet inbegrepen)
• Spoedeisende hulp wereldwijd(Nederlands tarief)
• Paramedische zorg(Deze is beperkt bij therapie, logopedie en dieetadvisering)
• Ziekenvervoer(Ambulance en zittend vervoer)
• Tandheelkundige zorg tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar wordt hier chirurgische tandheelkundige zorg en een uitneembaar kunstgebit onder verstaan.

Het betalen van het eigen risico geldt niet voor de volgende zaken:

• Wijkverpleging
• Kraamzorg
• Verloskundige zorg
• Zorg voor chronische aandoeningen
• Nacontroles orgaandonatie
• Kosten van de huisarts

Uitzonderingen van de basisverzekering

Je bent verplicht tot het afsluiten van een basis zorgverzekering wanneer je rechtmatig in Nederland woont. Ook als je niet in Nederland woont, maar wel je loonbelasting afdraagt in Nederland ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Er zijn hier enkele groepen te noemen die een uitzondering zijn op deze eisen, maar wel verplicht zijn een basisverzekering te hebben. Je kunt hier denken aan de volgende groepen:
• Personen die hun werkzaamheden in Nederland niet permanent hebben stopgezet. Of: Personen die hun werkzaamheden tijdelijk hebben stopgezet.
• Nederlandse ambtenaren werkachtig in het buitenland en hun gezinsleden. De voorwaarde hier is dat deze personen niet zelf werken in het buitenland.
• Buitenlanders die in Nederland werken of hier winst genieten van hun onderneming.
• Werknemers, werkachtig in het buitenland, die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever en moeten vliegen, varen of rijden voor hun beroep. De gezinsleden van Nederlandse werknemers op een boot zijn ook verplicht een basisverzekering te hebben.
• De groep vreemdelingen die hier verblijven en wachten op een besluit van hun toelating, de groep vreemdelingen die hier al rechtmatig verblijven en de vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben voor een bepaalde tijd.
Verder heb je ook twee groepen die niet verplicht zijn deze basisverzekering af te sluiten in Nederland. Het gaat hier om mensen die in actieve militaire dienst zijn en personen die vanuit een ideologisch beeld een aantoonbaar bezwaar hebben tegen het verzekeringswezen. Deze groep heeft haar eigen speciale regels aangaande welke zorgverzekering zij hebben en hoe zij verzekerd zijn.

Wat is eigen risico?

Personen van 18 jaar en ouder in het bezit van een zorgverzekering hebben een verplicht eigen risico. Maar vaak weten mensen niet wat dit nou betekent. Het eigen risico houdt (gewoon) in dat je eerste deel van je eigen zorgkosten zelf moet betalen. De hoogte van het eigen risico van je zorgverzekering kan één maal per jaar aangepast worden. Wil je je zorgverzekering opzeggen of wil je het eigen risico aanpassen? (Als je dit wilt doen,) Dan moet je deze aanpassingen maken voor 31 december 2015. Je hoort vaak over verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico als je het hebt over zorgverzekeringen, maar wat houdt dit nou precies in?
Verplicht eigen risico
In 2016 stijgt het eigen risico van €375, – naar €385, -. Wanneer je zorg gebruikt, kan het zijn dat er bepaalde kosten onder het eigen risico vallen. Dit verplichte eigen risico geldt voor de basisverzekering en (verzekerden die 18 jaar of ouder zijn.) Jouw zorgverzekeraar neemt contact met je op wanneer jij zorgkosten maakt die onder het verplicht eigen risico vallen.

Vrijwillig eigen risico

Los van het verplichte eigen risico heb je de keus voor een vrijwillig eigen risico. Jij mag hier zelf de hoogte van bepalen in gesprek met jou zorgverzekeraar. Hoe hoger dit eigen risico is, hoe minder je betaalt voor de zorgpremie. Wel loop je dan de kans om extra te moeten betalen bij onverwachte zorgkosten. Het is dus belangrijk om goed na te denken over het eigen risico van je zorgverzekering in 2015/2016.
Voor welke zorg geldt het eigen risico wel en niet?
Vaak weten mensen niet waar het eigen risico voor geldt en waarvoor niet. Om dit wat te verduidelijken zetten we het op een rijtje.

Je betaalt geen eigen risico bij de volgende zaken:

• Tandheelkundige zorg onder de 18 jaar
• Kraamzorg
• Verloskundige zorg
• Kosten van je huisarts
• Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
• Nacontrole orgaandonatie(nier- of levertransplantatie)
• Ketenzorg(zorg waarbij zorgaanbieders samenwerken)
• Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
• Verzekerden onder de 18 jaar

Je betaalt wel eigen risico bij de volgende zaken:

• Medicijnen
• Bloedprikken
• Ambulancevervoer
• Ziekenhuisopnames
• Ziekenhuisoperaties
• Fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling bij een chronische aandoening

Wat is eigen bijdrage?

De meeste zorgkosten die je betaalt worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering, maar voor bepaalde zorg gaat dit niet op. Hier komt de eigen bijdrage in het verhaal. Het gedeelte van de zorgkosten uit de basisverzekering waar je zelf voor moet betalen, noemen we de eigen bijdrage. Hierbij kan je aan de volgende zaken denken waarbij een deel zelf betaald moet worden:
• Zittend ziekenvervoer
• Hulpmiddelen
• Geneesmiddelen(wanneer de prijs hoger is dan gemiddeld)
• Kraamzorg
• Eerstelijns psychologische zorg
• Poliklinische bevalling zonder medische indicatie

Per bezoek aan een bepaalde zorgverlener, denk bijvoorbeeld aan een psycholoog, wordt van jou een eigen bijdrage verwacht. Het aantal bezoeken maakt hier niet uit, want je betaalt elke keer de eigen bijdrage. Goed om hier te weten is dat de eigen bijdrage niet eenmalig is en tot een bepaald maximaal bedrag loopt, zoals bij het eigen risico. Ontvang jij zorg waar je eigen bijdrage moet betalen? Dan betaal je ten eerste je eigen bijdrage. De kosten die resteren worden verrekend met het eigen risico. Let op: Dit komt er dus bovenop. Doorgaans is dit het eigen risico, tenzij je de keuze hebt gemaakt voor vrijwillig eigen risico te gaan.

Verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico

In de basisverzekering geldt voor zorgkosten een eigen risico. Het bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat je zorgverzekeraar je zorgkosten vergoedt. Ook heb je de eigen bijdrage. Dit is het gedeelte van jouw rekening die je altijd zelf betaalt, ook wanneer je je eigen risico al hebt verbruikt. Deze eigen bijdrage kan van toepassing zijn voor zorg uit de basisverzekering en de aanvullende zorg verzekering.

Uitzonderingen voor inschrijven

Sommige groepen mensen in Nederland hebben niet de mogelijkheid om hun zorgverzekering voor 2016 aan te passen voor het eind van het jaar. Voor deze groepen zijn er uitzonderingen om toch nog te kunnen overstappen van zorgverzekering voor het nieuwe zorgjaar. Het gaat hier om de volgende groepen:
• Personen die 18 jaar zijn geworden na de jaarwisseling
• Personen die net terug komen uit militair dienstverband
• Een collectief dat net is beëindigd
• Gewijzigde tussentijdse polisvoorwaarden
• Personen die net zijn gaan scheiden
• Personen die terugkomen uit het buitenland

Klik hier om te vergelijken.

Meest gekozen zorgverzekering
Goedkoopste zorgverzekering
Zij gingen je voor
dhr m. b Bedankt voor jullie hulp. Ik heb nu flink wat geld bespaard door naar een nieuwe verzekering over te stappen. Top!
Dhr. M. Ali, Groningen