Home» Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy is een belangrijk onderwerp. Op deze pagina informeren wij je over hoe verzekeringoverstappen.nl omgaat met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens hanteren wij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van personen waar gegevens van worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van verzekeringoverstappen.nl. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaan wij om met je persoonsgegevens?

Je gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Verder zullen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt wanneer je ons hiertoe toestemming hebt verleend. Dat betekent dat, als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).

Gebruikt verzekeringoverstappen.nl ook cookies?

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op je harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens je bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals je IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer je over het internet surft), de datum en de tijd van je bezoek aan de site. Je kunt je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Met deze cookies kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren zodat we je beter tot dienst kunnen zijn.

Wijzigen

Olie Media B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van verzekeringsoverstappen.nl.